Garantie

Moving Life garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor de hieronder bij elke beperkte garantie sectie verklaarde perioden.

Indien binnen deze garantieperiode een product defect blijkt te zijn, zal het product worden gerepareerd of vervangen naar Moving Life's goeddunken. Deze garantie omvat geen arbeids- of verzendkosten van het vervangen van een deel, installatie of reparatie van zulk product.

Moving Life's enige verplichting en uw enige verhaalsmogelijkheid onder deze garantie is beperkt tot een dergelijke reparatie en/of vervanging.
Voor service onder garantie, neemt u contact op met de erkende Moving Life dealer waar u uw Moving Life product heeft gekocht. In het geval u geen bevredigende service onder garantie ontvangt, wordt u verzocht direct te schrijven naar Moving Life (Moving Life ltd, 2 Haofe st., Kadima 6092000, Israel), onder vermelding van de naam van de erkende Moving Life dealer, adres, datum van aankoop, aard van het defect en, indien het product of defecte deel een serienummer heeft, het serienummer. Retourneer geen producten naar onze fabriek of expeditie centrum zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR
De structurele componenten, waaronder: chassis, stuurinrichting, zitting mechanisme, achterwielen extensies, lassen op volledige producten.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR
Alle elektronische onderdelen, waaronder controllers en accu-opladers. Onderhoud aan de controller of oplader moet door een erkende Moving Life dealer worden uitgevoerd. Elke poging om deze producten te openen of te ontmantelen doet de garantie voor deze producten vervallen.

BEPERKTE GARANTIE VAN EEN JAAR
Aandrijving, waaronder: motor, voorvork en remmen.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWAALF MAANDEN
Voor de accu is een garantie van twaalf maanden van de oorspronkelijke fabrikant van toepassing. Geleidelijke achteruitgang van accuprestaties als gevolg van het niet opvolgen van gebruiksinstructies zoals aangegeven in de handleiding of slijtage wegens intensief gebruik zijn niet gedekt.

GARANTIEBEPERKINGEN
•    ABS kunststof
•    Bekleding zitting
•    Banden en binnenbanden
•    Reparaties en/of aanpassingen aan enig onderdeel van het product of accessoires zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Moving Life
•    Omstandigheden buiten de invloed van Moving Life
•    Schade als gevolg van: accu storing, misbruik, oneigenlijk gebruik, ongeval of nalatigheid, onjuist gebruik, onderhoud en opslag, commercieel gebruik of gebruik anders dan normaal
•    Arbeid, serviceoproepen, vervoer en andere gemaakte kosten voor het repareren van het product
•    Als het serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

Deze evaluatie zal uitsluitend worden bepaald door Moving Life.

Curanovum © 2023 Sitemap